Dịch vụ

XỬ LÝ HƯỚNG DẪN DẠY NGHỀ THỔI TÚI NILON MIỄN PHÍ KHI MUA MÁY

Khi mua máy chúng tôi có trách nhiệm lắp ráp xong thiết bị, tiến hành việc vận hành thử, bảo đảm cho bên A có thể sử dụng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất  kinh doanh. 
Bên B chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyển giao công nghệ sản xuất túi nilon cho Bên A. Đến khi ra tới sản phẩm . Đồng thời hướng dẫn vận hành , cài đặc thông số  kỷ thuật cho hệ thống máy gồm ( Máy thổi túi, máy cắt hàn đáy túi, máy dập quai túi..)